Veel gestelde vragen

Heeft u vragen over ons of onze diensten? Misschien vindt u het antwoord op uw vraag tussen één van de veelgestelde vragen. U vindt deze vragen en het antwoord daarop door op onderstaande buttons te klikken. Heeft u een algemene vraag? Dan klikt u op ‘Straetus Incasso’. Voor vragen over incassokosten, aanmaningen en de uitleg van vakjargon klikt u op de daarvoor bestemde buttons.

Ik heb factuur reeds betaald. Wat nu?

In dat geval verzoeken wij u ons een kopie van het betalingsbewijs toe te sturen, waarvan u het schrijven (incassobrief) heeft ontvangen.
Ook mag u het betaalbewijs e-mailen naar Straetus. Dit kan per email naar: info@straetus.sr  Wij verzoeken u om in alle gevallen het dossiernummer te vermelden.

Kan ik een betalingsregeling treffen?

Het is mogelijk een regeling te treffen mits de totale vordering hoger is dan SRD 500,-. De totale vordering, inclusief rente en kosten, dient binnen een termijn van twaalf maanden te zijn voldaan, gerekend vanaf de datum van de eerste aanmaning. U kunt uw betalingsvoorstel onder vermelding van het dossiernummer naar Straetus e-mailen. U ontvangt vervolgens zo spoedig mogelijk bericht van ons incassobureau.

Hoe kan ik de vordering betalen?

U kunt de vordering voldoen door het totale bedrag binnen de gestelde termijn, die in de door ons toegezonden brief is gesteld, over te maken op het bankrekeningnummer van Straetus:

Hakrinbank: 20.953.68.17 (SRD), 20.847.02.78 (EURO) of 20.847.02.51 (USD) t.n.v. Straetus Incasso Suriname N.V.

Bij de betaling verzoeken wij u het dossiernummer als betalingskenmerk te vermelden, zodat wij de betaling correct kunnen verwerken.

Ik ben het niets eens met de aanmaning. Wat nu?

U kunt uw motivatie, inclusief schriftelijke bewijsstukken, sturen naar Straetus Suriname: Paardenplein 16 Paramaribo, Suriname of per email: info@straetus.sr. Bij alle correspondentie verzoeken wij u het dossiernummer te vermelden.

Namens wie vordert Straetus bij mij?

Straetus werkt voor vele uiteenlopende bedrijven, op de brief vermelden wij altijd namens welke opdrachtgever wij de vordering incasseren.

Waarom moet ik aan Straetus betalen?

Straetus heeft van haar klant opdracht gekregen om een openstaand bedrag bij u te vorderen. De afspraak met onze klant is dat de vordering aan Straetus betaald moet worden.

Ik kan het bedrag niet betalen. Wat nu?

Neem direct telefonisch contact op met de inloggegevens uit uw brief om een betalingsregeling te treffen. Hiermee voorkomt u extra kosten en kunnen wij samen met u werken aan een oplossing.

Wat zijn de gevolgen als ik niet betaal?

Als u de rekening niet betaalt kan Straetus in opdracht van de opdrachtgever een gerechtelijk traject starten. De kosten voor deze procedure kunnen mogelijk voor uw rekening komen.

Hoelang duurt het verwerken van een betaling aan Straetus ?

De verwerkingstijd van een betaling aan Straetus afhankelijk van de wijze waarop u heeft betaald. De verwerkingstijd bedraagt maximaal 3 werkdagen. De verwerkingstijd is het kortst in het geval van betaling rechtstreeks bij de bank of overboeking per internet bankieren.

Wat zijn incassokosten?

Incassokosten zijn extra kosten die een schuldeiser in rekening kan brengen wanneer een rekening niet binnen de gestelde termijn is betaald. U vindt hier meer informatie over deze incassokosten en het berekenen hiervan.

Wat zijn revocatiekosten?

Revocatiekosten zijn een vergoeding voor de inspanningen van het incassobureau indien het niet mogelijk is gebleken de vordering in het minnelijke traject te incasseren. Opdrachtgevers die bij Straetus een servicecontract afsluiten, betalen geen revocatiekosten.

Wat is een servicecontract?

Straetus biedt een servicecontract aan, waarbij de opdrachtgever gedurende het gehele jaar kan rekenen op professionele ondersteuning. De kosten bedragen SRD 2000,-  per jaar (exclusief BTW). In het servicecontract zijn onder meer inbegrepen het indienen van dossiers met online inzage via extranet (tot 10 dossiers zonder revocatiekosten), 1 vel pre-incassostickers en één adviesgesprek per jaar.

BTW over de incassokosten?

Onze inkomsten zijn excl. BTW. De BTW over de incassokosten, dient volgens de wetgeving bij u als opdrachtgever in rekening te worden gebracht. Bent u zelf niet BTW-plichtig, brengen wij de BTW in rekening bij debiteur. (Uiteraard kunt u de in rekening gebrachte BTW terugvorderen bij de belastingdienst, waardoor de eindafrekening uiteindelijk gelijk blijft.)

Ik wil een verhuizing doorgeven.

Graag ontvangen wij binnen 2 dagen de datum wanneer u bent verhuisd en u nieuwe adres. U kunt dit sturen via  info@straetus.sr of per post Straetus Incasso Suriname NV, Paardenplein 16 Paramaribo, Suriname

Ik heb een SMS ontvangen van Straetus

Wij sturen u een SMS omdat u een openstaande rekening heeft bij één van onze opdrachtgevers. In het bericht staat uw dossier/referentienummer en ons telefoonnummer. Houdt het dossier/referentienummer bij de hand als u telefonisch contact met ons opneemt.

Ik ontvang post van Straetus dat niet voor mij is bestemd. Wat nu?

De ontvangen poststukken kunt u retour zenden. Indien u bekend bent met de correcte gegevens van de betreffende debiteur kunt u deze vermelden op het poststuk alvorens u deze retour zendt. Tevens kunt u contact met ons opnemen, zodat we hiervan op de hoogte zijn.

Waarom moet ik als bedrijf een factuur ter incasso aanbieden?

Wanneer u uw dienst en/of product levert, is het vanzelfsprekend dat hier een (geldelijke) vergoeding tegenover staat. Het blijkt alleen een stuk minder vanzelfsprekend te zijn dat de debiteur ook zijn deel van de afspraak nakomt en dat u dus uw geld ontvangt.
Het is van belang dat u uw openstaande vorderingen uitbesteedt indien het u niet lukt om deze zelf te incasseren. Wanneer u dit niet doet, brengt u uw eigen liquiditeit in gevaar en kan de mogelijkheid ontstaan dat u zelf uw rekeningen niet meer kunt betalen. Door een incassobureau in te schakelen kunt u onnodige afschrijvingen voorkomen en uw marges verbeteren.

Is de voortgang per zaak in te zien en real-time te volgen?

Ja, door op uw account in te loggen en een specifieke zaak te selecteren zijn de acties zichtbaar. In één oogopslag is te zien in welke fase een incassotraject zich bevindt. Daarnaast is er de mogelijkheid om op elk gewenst moment een traject te pauzeren of te stoppen.

Wat is een dagvaarding?

De ontvangen poststukken kunt u retour zenden. Indien u bekend bent met de correcte gegevens van de betreffende debiteur kunt u deze vermelden op het poststuk alvorens u deze retour zendt. Tevens kunt u contact met ons opnemen, zodat we hiervan op de hoogte zijn.

Wat is een exploot?

Wanneer u uw dienst en/of product levert, is het vanzelfsprekend dat hier een (geldelijke) vergoeding tegenover staat. Het blijkt alleen een stuk minder vanzelfsprekend te zijn dat de debiteur ook zijn deel van de afspraak nakomt en dat u dus uw geld ontvangt.
Het is van belang dat u uw openstaande vorderingen uitbesteedt indien het u niet lukt om deze zelf te incasseren. Wanneer u dit niet doet, brengt u uw eigen liquiditeit in gevaar en kan de mogelijkheid ontstaan dat u zelf uw rekeningen niet meer kunt betalen. Door een incassobureau in te schakelen kunt u onnodige afschrijvingen voorkomen en uw marges verbeteren.

Wat is een derdengeldrekening?

Dit is een bankrekening onder beheer van een Stichting Derdengelden. Het doel hiervan is het bewerkstelligen van een strikte scheiding tussen de gelden van cliënten en de bedrijfsmiddelen van een incassokantoor.

Kan een incassotraject tussentijds worden gepauzeerd of beëindigd?

Ja, indien er betaald is of er anderszins een regeling is getroffen kunt u een zaak op elk gewenst moment pauzeren of beëindigen. Een gepauzeerde zaak kan op een later moment met één druk op de knop weer worden voortgezet.

Wat is het minimum bedrag dat Straetus kan incasseren?

Straetus is in te zetten voor de incasso van al uw onbetaalde facturen waarvan de uiterste betaaldatum is verstreken. Lage vorderingen of hoge vorderingen. Hoog aantal of laag aantal. straetus is u graag van dienst. 

Op welke wij kan een openstaande vordering bij Straetus worden aangeboden?

Voor bestaande relaties is er de mogelijkheid de vordering zelf in het systeem te plaatsen. De franchisenemer neemt het vanaf hier over en u ontvangt een bevestiging als de zaak is geactiveerd. Maar een opdrachtgever kan de vordering ook gewoon in PDF vorm e-mailen.
Bent u nog geen klant? Neemt u dan gewoon even contact met ons op. Het gaat ons niet alleen om de vordering maar ook om het verhaal achter de vordering.

name
Call Now Button